LEIDERSCHAPS TRAINING

Hierom kies je voor een training van InReach

Andere mensen, dezelfde problemen?

 

Als je verantwoordelijk bent voor personen die zelf anderen aansturen (directieleden, managers, teamleiders, enz.) dan kan het zijn dat je ziet dat jouw team tekort schiet op leiderschap. Jouw direct reports krijgen bij hun teams niet gedaan wat zij willen. Alles wat jouw mensen doen leidt tot resultaten. Ben je daar niet tevreden over? Zijn er gedeelde thema’s, zaken die meerdere teamleden van je bezighouden, die ze niet of niet voldoende beheersen? Bied ze TRAINING aan. We zoeken uit wat mist in het leiderschap van jouw team waardoor men niet tot de beste resultaten weet te komen en gaan snel aan de slag.

Hink-stap-sprong!

 

Door heel gericht te trainen maak je in plaats van individueel ‘gestrompel’ een collectieve sprong. De groei van de individuele deelnemer vindt ook zijn weerslag in de groep. Het versterkt elkaar: win-win.

Onderstaand enkele uitdagingen op het vlak van leiderschap welke heel goed collectief te trainen zijn:

 • hoe zorg ik dat anderen doen wat ik wil?
 • hoe laat ik een medewerker groeien (en anders: hoe bouw ik een sluitend dossier op)?
 • hoe reken ik af met weerstand of excuusgedrag?
 • hoe krijg ik de verantwoordelijkheid bij de medewerkers en hoe zorg ik dat zij er naar (blijven) handelen?
 • hoe kan ik resultaten verbeteren èn de arbeidsvreugde laten toenemen?
 • hoe neem ik mijn team mee in aanstaande veranderingen en breng ik ze tot gewenste resultaten?
 • hoe houd ik balans tussen ‘in control’ blijven maar niet opgezogen worden door operationele werkdruk?
 • hoe stuur je op gedrag (dat nodig is om de beste resultaten te bereiken)?
 • hoe los ik communicatie problemen definitief op, hoe vul ik mijn voorbeeldrol in enzovoort

 

Alleen zo leidt training tot resultaat

 

Training mag misschien leuk zijn maar het gaat bovenal om resultaat. Dat bereik je alleen als je een training zeer persoonlijk voor het individu maakt. We zitten namelijk pas op het puntje van onze stoel, we letten ècht op en gaan er pas ècht iets mee doen, als we zaken horen en zien die ONSZELF helpen. Dingen die IK nodig heb. Verder geldt dat:

 • Het niet effectief is om mensen een paar dagen achtereen op te sluiten en vol te stoppen met theorieën en nieuwe inzichten. Je houdt je concentratie zolang niet vast dus wordt getraind in dagdelen.
 • Er is een continue koppeling moet zijn tussen de praktijk (wat gebeurt daar?), ieders doelen (wat zou er moeten gebeuren?) en de vereiste ontwikkeling (hoe krijg je dit voor elkaar)?
 • De deelnemer de kans moet hebben om het geleerde toe te passen en daadwerkelijk eigen te maken. Daarom zit er tussen de trainingsmomenten in steeds een periode van een maand om te ‘oefenen’ in de praktijk.
 • Je sneller leert als je kort op de bal speelt. Daarom is er ook alle ondersteuning TUSSEN de trainingsmomenten in. Heeft een deelnemer een vraag, wil hij zijn aanpak voorbespreken of juist evalueren om snel iets te herstellen of te verbeteren? Dan kan deze contact opnemen met mij. 24/7 want vragen dienen zich nu eenmaal niet precies tussen 9 en 5 aan…

training schema

Weergave van de aanpak van een leiderschapstraining:
Na een intakegesprek is het doel per deelnemer (welk resultaat wil hij en wat moet hij daarvoor zich eigen maken) bekend. Die input is de basis voor de inhoud van dag 1.
Einde dag 1 worden afspraken gemaakt: wat wil de persoon komende maand bereiken bij zijn team? Daar gaat deze mee aan de slag. De praktijkervaringen en -resultaten van de deelnemers bepalen de inhoud en aanpak van dag 2  enzovoort.

 

Kiezen om niets meer te verliezen..

 

Er blijft enorm veel potentieel liggen. Wil je eruit halen wat er in zit, niks meer verliezen? Neem CONTACT met me op. Spar met me over wat je ziet en wat je niet bevalt dan koppel ik je terug wat je mogelijkheden zijn om het structureel op te lossen. Wat je zelf al kunt doen om stappen te zetten en anders met mijn hulp.

 

Sales- en overige trainingen

 

Leiderschap zit in alles. Ook hoe we persoonlijk omgaan met onze uitdagingen als salesprofessionals bijvoorbeeld. Is het tijd dat sales wakker geschud of geïnspireerd wordt? Of loopt de samenwerking binnen een team niet? Moeten communicatie-problemen definitief getackeld worden? Een ander issue tussen mensen dat je voorgoed wilt oplossen? Laat me weten wat de case is dan geef ik aan hoe ik je kan helpen.

 

Kies jouw snelheid